Renovacija tipične slovenske hiše

 

location: Šenčur, Slovenia
project date: 2016
area: 360 m2
type: residental
client: private


project team: Mojca Kocbek Vimos, Dejan Semič

 
Idejna zasnova je predlog prenove (klasične slovenske) hiše, ki je bila zgrajena v 80-ih letih prejšnjega stoletja po modificiranem tipskem projektu. Visoko pritličen objekt ima etaže K+P+M+ neizkoriščeno postrešje. V zasnovi se predvidi, za čim nižji finančni vložek, izvedba minimalnih posegov v konstrukcijo, menjava stavbnega pohištva, obnova balkonov, zamenjavo strehe, nov stavbni ovoj v skladu s sodobnimi smernicami trajnostne gradnje. Dodano je leseno stopnišče vzdolž S fasade. Problem toplotnih mostov na balkonih in proti neogrevanemu podstrešju je izdelan z BIM modelom, s katerim je možno preverjati energetske analize skozi celoten proces načrtovanja in izvedbe.

Glede na željeno smotrnost posegov in čim hitrejšo možnost realizacije, sta se pokazala predvsem dva potrebna koraka pri renovaciji tipične slovenske hiše:

Prvi je ta, da se zasnuje čimbolj fleksibilen tloris z novim komunikacijskim jedrom, ki omogoča različne scenarije uporabe hiše skozi leta, skozi menjavo generacij oz.različnih uporabnikov. Tako zasnovan objekt lahko v določenem času funkcionira kot dvostanovanjska hiša, po potrebi (ko lastniki hiše niso več sposobni vzdrževati) pa deluje kot večstanovanjski objekt. Na ta način, je zagotovljena stoodstotna izraba površin v vsakem obdobju.

Drugi korak pa je približati - odpreti hišo okolici, to je zelenici ki jo obkroža. Odstrani se parapete, reši se dodatna oz.večja terasa in ustvari povezava teras z zelenico.